PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

Podczas realizacji programu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd" wykonano we wsi Śródka sieć kanalizacji sanitarnej- tłoczną i grawitacyjną, przyłącza oraz połączenie wewnętrznych instalacji do przyłączy oraz przepompownie ścieków.

CELE REALIZACJI PROJEKTU :

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Śródka poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków, co znacząco wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie.

TERMIN REALIZACJI:

2014- 2015r. 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

KWOTA INWESTYCJI:

207 958, 39 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

81 615, 00 zł

            logo prow big                                                                        ue na rzecz obsz wiej log