PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

W ramach projektu ,, Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd" powstały dwa place zabaw w m. Naterki i Łupstych oraz przebudowano plac zabaw w Gronitach, gdzie zainstalowano zjazd linowy. Natomiast w Łupstychu zamontowano dwa bujaki, karuzelę krzyżową, piaskownicę z bali, zestaw zabawowy, dwie ławki, tablicę informacyjną, lokomotywę z wagonem (zestaw zabawowy), podwójną huśtawkę metalową oraz orbit rek. Wykonano też ogrodzenie i wyrównano teren pod montaż urządzeń. W Naterkach zamontowano bujak, karuzelę krzyżową, piaskownicę z bali, ławkę metalową, tablicę informacyjną i podwójną huśtawkę metalową. Wykonano ogrodzenie z furtką i bramą.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- urozmaicenie czasu wolnego dzieci;

- częstsze wychodzenie dzieci na podwórko;

- integracja społeczna

- poprawa sprawności fizycznej

TERMIN REALIZACJI:

2014- 2015 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

KWOTA INWESTYCJI:

50 431, 56 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

32 801,00 zł