PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

Przedmiotem projektu ,,Wyposażenie i wzmocnienie służ ratowniczych w Gminie Gietrzwałd" jest zakup 1 szt. Samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem oraz 6 kompletów sprzętu wykorzystywanego przy akcjach ratowniczych. Zakupiony przez Gminę pojazd zostanie przekazany do użytkowania dla OSP w Gietrzwałdzie, a zakupiony sprzęt odpowiednio dla OSP w: Gietrzwałdzie, Sząbruku, Nagladach, Biesalu, Unieszewie i Worytach. Terenem oddziaływania projektu jest teren województwa warmińsko- mazurskiego, w których powyższe jednostki uczestniczą w zdarzeniach mających negatywny wpływ na środowisko regionu.

 

Przedmiotem projektu ,,Wyposażenie i wzmocnienie służ ratowniczych w Gminie Gietrzwałd" jest zakup 1 szt. Samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem oraz 6 kompletów sprzętu wykorzystywanego przy akcjach ratowniczych. Zakupiony przez Gminę pojazd zostanie przekazany do użytkowania dla OSP w Gietrzwałdzie, a zakupiony sprzęt odpowiednio dla OSP w: Gietrzwałdzie, Sząbruku, Nagladach, Biesalu, Unieszewie i Worytach. Terenem oddziaływania projektu jest teren województwa warmińsko- mazurskiego, w których powyższe jednostki uczestniczą w zdarzeniach mających negatywny wpływ na środowisko regionu.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych – poprzez zakup przez wnioskodawcę 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby OSP w Gietrzwałdzie
(ul. Szkolna 7 11 – 036 Gietrzwałd) oraz sprzętu na potrzeby odpowiednio: OSP w: Gietrzwałdzie, Sząbruku (ul. Wiktora Steffena 1, 11 – 036 Gietrzwałd), Nagladach (ul. Wiejska 28, 11 – 036 Gietrzwałd), Biesalu (Biesal 15, 11 – 036 Gietrzwałd), Unieszewie (Unieszewo 49, 11 – 036 Gietrzwałd) i Worytach (Woryty 53a, 11 – 036 Gietrzwałd).

TERMIN REALIZACJI :

2017 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ INWESTYCJI :

800 000, 00

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA :

680 000, 00