PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Zadanie pt. "Doposażenie jednostki OSP w Sząbruku w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego" polegało na zakupie radiostacji i 3 sztuk latarek.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa strażakom uczestniczących w akcjach ratowniczo- gaśniczych

- poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Gietrzwałd

TERMIN REALIZACJI:

2015 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

2 700, 00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

2  000, 00 zł