PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Zadanie pt. "Doposażenie osobiste strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gietrzwałd" polegało na zakupie 20 sztuk rękawic strażackich i 20 sztuk kominiarek strażackich.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa strażakom uczestniczących w akcjach ratowniczo- gaśniczych

- poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Gietrzwałd

TERMIN REALIZACJI:

2016 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

5 625, 00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

4 500, 00 zł