PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

ogrody gietrzwaldzkie Termin realizacji: lata 2010 - 2013

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa: 2 „Turystyka”, Działanie: 2.1 „Wzrost potencjału turystycznego”, Poddziałanie: 2.1.4 „Publiczna infrastruktura turystyczna i około turystyczna”,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 3 571 082 PLN
Wartość dofinansowania: 1 757 515,28 PLN

opis zadania

Głównym skojarzeniem wsi Gietrzwałd jest oczywiście Sanktuarium. Ale Gietrzwałd to też ciekawa architektura i niepowtarzalny klimat, który tworzą mieszkający tu ludzi i ich historia, i kultura. Projekt, który kompleksowo zadbał o krajobraz, architekturę i wygląd wsi sprawił, że wieś jest bardziej otwarta i przyjazna dla turystów. Tak powstały „Gietrzwałdzkie Ogrody”.

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu działek gminnych w Gietrzwałdzie i utworzenie zielonych terenów rekreacyjnych wraz z wyznaczonymi na ich obszarze trasami/szlakami spacerowymi i infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą w pełni korzystanie z nich i podnoszącą w znaczący sposób atrakcyjność wsi pod względem turystycznym. Tereny zielone tworzą pieszy ciąg komunikacyjny od ulicy Klonowej do terenów vis a vis Domu Pielgrzyma. Zielone tereny rekreacyjne można podzielić na kilka części:

- Ogród nad rzeką

- Bulwar targowy” przy ul. Ostródzkiej

- Bulwar nad rzeką Giłwą przy ul. Ostródzkiej

- Wyremontowany mostek na Giłwie, którym można przejść z bulwaru nadrzecznego do parkingów, ul. Spacerowej i dalej na ogrodowe wzgórze ogrodowe

- Ciąg pieszo-jezdny na części ul. Spacerowej, miejsca parkingowe

- Ogród na wzgórzu

- Domek pracy twórczej na rogu ulicy Ostródzkiej i Spacerowej

Całość została tak zaprojektowana, by można było spacerować, odpoczywać ze znajomymi, z rodziną, poznawać Gietrzwałd i jego ciekawe zakątki, bawić się, chłonąć kulturę i sztukę Warmii. Stąd liczne alejki, zatoczki, tarasy widokowe, stoliki z ławkami oraz miejsce na grilla, fontanny, ujęcie wody pitnej, a także tak ważne dla turystów funkcje jak parkingi i sanitariaty. Sercem największej części, czyli Ogrodu na wzgórzu jest amfiteatr a przy nim teren przeznaczony na prezentację lokalnej twórczości. Podobną funkcję pełnią drewniane kramy przy ulicy Ostródzkiej. Z kolei Domek pracy twórczej umożliwi organizowanie artystycznych plenerów. Pomyślano również o placu dla dzieci. A wszystko otoczone roślinnością, która z roku na rok będzie coraz bardziej cieszyć oko. Ogrody są oświetlone stylowymi latarniami.

film

 

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

logo