PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

W ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity, poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój" wykonano:

- przebudowę drogi gminnej Łajsy- Guzowy Młyn, na odcinku od drogi powiatowej Gietrzwałd- Tomaszkowo w Łajsach do mostu na rzece Giłwie w Pęglitach. Wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi z odwodnieniem i oznakowaniem. Długość przebudowanej drogi to 550m 

- przebudowa drogi gminnej DK16- Tomaryny na odcinku od zabudowań do skrzyżowania w centrum wsi. Wykonano nawierzchnię bitumiczną  drogi z odwodnieniem. Długość przebudowanej drogi to 460m

- przebudowa drogi gminnej w Worytach wraz z odcinkami w kierunku Rentyn i Pelnika oraz wykonanie chodnika od istniejącego do skrzyżowania.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

- poprawa stanu technicznego dróg

- wzrost atrakcyjności gminy

 

TERMIN REALIZACJI:

2015 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Budżet Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój oraz środki Gminy Gietrzwałd

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

1 199 249, 77 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

   555 153, 00 zł