PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

W zadanie zaangażowani byli mieszkańcy, którzy nieodpłatnie wykonali prace przygotowawczo-montażowo-porządkowe (234 godzin). Zgodnie z założeniem mieszkańcy:

- oczyścili teren z samosiewów- chwastów i krzewów;

- wyznaczyli miejsce na ognisko- ułożyli kamienie w kręgu;

- wyznaczyli miejsce na boisko do siatkówki ( ułożyli geowłókninę, rozprowadzili piasek, zamontowali słupki, siatkę i taśmę); 

- wyrównali teren ;

- zamontowali stojak na rowery i ustawili tabliczkę informacyjną dotyczącą pola namiotowego.

W ramach zadania:

- została zakupiona tabliczka informacyjna dotycząca pola namiotowego;

- zakupiony został stojak rowerowy;

- został wypożyczony sprzęt, który rozplantował, zerwał darń i zrobił lekki nasyp, który odgrodził możliwość jeżdżenia samochodem po tym terenie;

- zakupione zostały elementy betonowe z elementami drewnianymi- ławki i kosze na śmieci;

- zakupione zostały słupki, siatka, taśma i geowłóknina na boisko do siatkówki.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- wzrost zaangażowania mieszkańców Unieszewa wsi poprzez ich aktywne włączenie w realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu miejsca wykorzystywanego do kąpieli;

- wzrost atrakcyjności turystycznej Unieszewa;

- poprawa jakości życia mieszkańców.

TERMIN REALIZACJI:

2015 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

26 225, 00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

10 000, 00 zł