PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

W ramach akcji "Mikrogranty 2016" zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne, w których brały udział dzieci i młodzież z miejscowości: Gietrzwałd, Unieszewo, Biesal, Rapaty, Tomaryny.

CEL REALIZACJI PROJEKTU:

- nauka ochrony środowiska

- integracja mieszkańców

TERMIN REALIZACJI:

2016 r. 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

2 875, 00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

2 300, 00 zł