PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

W 2017 roku Gmina Gietrzwałd po raz kolejny wsparła mieszkańców w usuwaniu niebezpiecznego azbestu. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie umowy nr 00176/17/14052/OZ-LZ/D z dnia 31.05.2017r. gmina zrealizowała zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd”.

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd” polegało na:

- demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,

- transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 3459m2 (61,776Mg) wyrobów azbestowych z 25 nieruchomości. Suma całkowita metrów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi- 3106m2. Suma całkowita metrów odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi- 353m2. Masa całkowita odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi- 55,936Mg. Masa całkowita odpadów odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi- 5,840Mg.

 

Azbest usuwany był z takich miejscowości jak: Siła, Gronity, Sząbruk, Unieszewo, Guzowy Piec, Biesal, Naglady, Woryty, Salminek, Tomaryny, Dłużki, Łajsy. Przede wszystkim usuwano odpad niebezpieczny z budynków mieszkalnych i gospodarczych (17) oraz tzw. luz zalegający na posesjach (9). Był taki przypadek, że z jednej nieruchomości usuwano azbest z budynku i zabierano luz.

 

Wartość zadania- 26715,31zł

Dofinansowanie- 22708,03zł

Wkład mieszkańców- 4007,28zł