PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

W ramach akcji "Mikrogranty 2015" zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne, w których brały udział dzieci, młodzież i dorośli z miejscowości: Unieszewo, Biesal, Łęguty, Tomaryny, Sząbruk

 

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU:

- nauka ochrony środowiska

- integracja mieszkańców

 

TERMIN REALIZACJI:

2017r. 

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

WARTOŚĆ ZADANIA:

6242,06zł

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

4993,65zł