PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

oze

Zadanie pn. „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd”

Umowa Nr RPWM.04.01.00-28-0516/16-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2018r. w ramach Osi priorytetowej – Efektywność energetyczna, Działania – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest instalacja 2 elektrowni PV w Gminie Gietrzwałd:

  1. Gimnazjum Gminne im. ks. Wojciecha Zinka w Gietrzwałdzie na dachu sali gimnastycznej
  2. Oczyszczalnia ścieków w Gietrzwałdzie

Finansowanie:

1. Dofinansowanie- 221 138,21zł

2. Wkład własny- 98 861,79zł

3. Wartość zadania- 320 000,00zł