PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

ms

Zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gietrzwałd”

Umowa nr DFS-II-7211-1835/18 z dnia 7 września 2018r. na powierzenie realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości

Przedmiotem umowy jest nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu do poszczególnych jednostek:

 1. OSP w Gietrzwałdzie:
 • Defibrylator,
 • Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,
 • Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych,
 • Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50kN do 300kN,
 • Pilarka do drewna
 1. OSP w Sząbruku:
 • Defibrylator,
 • Przenośny zestaw oświetleniowy,
 • Detektor napięcia
 1. OSP w Biesalu:
 • Defibrylator,
 • Agregat prądotwórczy,
 • Detektor wielogazowy
 1. OSP w Nagladach:
 • Defibrylator,
 • Pilarka do drewna
 1. OSP w Unieszewie:
 • Defibrylator,
 • Torba ratownicza
 1. OSP w Worytach:
 • Defibrylator,
 • Latarka akumulatorowa.

Finansowanie:

 1. Dofinansowanie- 58 851,48zł
 2. Wkład własny- 594,46zł
 3. Wartość całkowita- 59 445,94zł