PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

senior logo

 

Utworzenie Klubu Senior+ w Biesalu

Porozumienie Nr PS-I.946.24.36.2019 o dofinansowaniu zadania w ramach programu Wieloletniego „Senior+”

Dzięki dofinansowaniu pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, został wybudowany podjazd, nowa łazienka, salka do ćwiczeń, sala klubowa i sala spotkań. Oprócz prac remontowych zakupiono wyposażenie niezbędne do zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych oraz meble, wyposażenie kuchni, sprzęt AGD.

Finansowanie:

dofinansowanie-135920,00

wkład własny-33980

wartość inwestycji-169900