PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 

„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego  ciągów komunikacyjnych, pieszo jezdnych,

zlokalizowanych w granicach działek nr 4/40 i 4/108 obrębu Łęguty w miejscowości Łęguty”.

Inwestycja sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

w ramach umowy o finansowanie projektu nr 46/2020 z 13.10.2020 roku

w roku 2020.

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 283 748,70 zł

Kwota dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 283 748,70 zł