PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

gronity Termin realizacji: 2010 rok

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
-
Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

Wartość inwestycji: 122 950,80 PLN

Wartość dofinansowania: 74 970,00 PLN

opis zadania

W ramach zdania przeprowadzono remont budynku należącego do Gminy Gietrzwałd: wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wymiana ocieplenia dachu, wykonanie docieplenia elewacji i wykonanie elewacji, wymiana podłóg na parterze i poddaszu, remont schodów drewnianych na poddasze, remont istniejącej instalacji elektrycznej. Budynek pełni obecnie funkcję świetlicy wiejskiej zarządzanej przez Stowarzyszenie „Garian” w Gronitach – lokalna organizację mieszkańców wsi. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu partnerów: Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, Stowarzyszenie GARIAN w Gronitach, Rada Sołectwa Gronity, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, Jan Kasprowicz.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5