PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

orlik biesal Termin realizacji: 2012 rok

Źródło finansowania:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- Rządowy program „Moje Boisko - Orlik 2012"
,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 1 333 121,06 PLN
Wartość dofinansowania:
492 450,00 PLN dotacja UE, 333 000,00 PLN dotacja budżet państwa

opis zadania

W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Biesalu. Inwestycję zrealizowano na podstawie zaadaptowanego projektu typowego, opublikowanego na stronach internetowych www.orlik2012.pl i stanowiącego własność Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniki realizacji inwestycji powstały:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m i pow. użytkowej 1860m2,nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej została wykonana na podbudowie dynamicznej, boisko wyposażono w trwale montowane do podłoża bramki do gry w piłkę nożną,

- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m i pow. użytkowej 613m2. Wykonano poliuretanową nawierzchnię boiska na podbudowie dynamicznej, przeznaczoną do boisk wielofunkcyjnych.  Zamontowano w sposób trwały z podłożem kosze do koszykówki i komplet wyposażenia  do gry w piłkę siatkową,

- budynek sanitarno-szatniowy z szatniami, sanitariatami, magazynkiem i pokojem animatora,

Zostały wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne i do sieci elektro-energetycznej a pod boiskami zainstalowano odwodnienie (drenaż). Boiska zostały ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej a boisko piłkarskie wyposażono w piłkochwyty. Zbudowano dojścia i dojazdy do obiektów.

film

 

 

orlik2012

ue na rzecz obsz wiej log logo prow big