PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

naterki swietlica Termin realizacji: 2013 rok

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów,

  • - Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

Wartość inwestycji: 37 304,71 PLN

Wartość dofinansowania: 21 387,57 PLN

 

opis zadania

Celem operacji było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Naterki i okolic poprzez podniesienie standardu istniejącej świetlicy wiejskiej (remont połączony z modernizacją), co zwiększy funkcjonalność tego miejsca integracji i pozwoli dalej rozwijać tożsamość lokalną tej społeczności opartą o dziedzictwo kulturowe Warmii.

Naterki. Wieś położona w Gminie Gietrzwałd. To jedna z prężniej i najdynamiczniej rozwijających się miejscowości gminy. Cechuje ją duże zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne, co przejawia się w działalności lokalnego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Diament” działającego tu od 2001 roku. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Diament” powstało na bazie współpracy oraz spotkań byłych i obecnych mieszkańców Warmii. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wielu mieszkańców Naterek wyemigrowało na stałe do Niemieckiej Republiki Federalnej. Ale zostawili tu swoje korzenie, sąsiadów, z którymi więzi nie sposób było zerwać. Tak Narodziła się tradycja organizowania w czasie wakacji towarzyskich meczy Polska – Niemcy na boisku leśnym w Naterkach. Wspólne działania zintegrowały lokalną społeczność a jej sformalizowanym wyrazem było założenie Stowarzyszenia. Główne działanie podejmowane przez członków stowarzyszenia to organizacja różnego rodzaju imprez plenerowych integrujących środowisko takich jak cykliczne mecze Polska – Niemcy na boisku leśnym, wiosenne „Budzenie Naterek”, jesienne „Święto Ziemniaka”, środowiskowy „Dzień dziecka” i inne okolicznościowe imprezy kulturalno-sportowe. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Sząbruku organizowana jest akcja świąteczna „Podaruj dzieciom paszkę”. Stowarzyszenie pozostawia po sobie trwały ślad w Naterkach poprzez budowę placu zabaw i boiska do siatkówki, zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Naterskim oraz utworzenie Wiejskiego Parlamentu (drewniana wiata do organizacji spotkań w sezonie wiosenno-letnim) na placu przy rozdrożu. We wszystkich działaniach uczestniczą członkinie Naterkowskiej Inicjatywy Kobiet – nieformalnej grupy pań gospodyń. Realizują także swoje projekty. W 2003 roku realizowały projekt finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Wsi pod nazwą „Pożyteczne ferie”, w wyniku którego dzieci z Naterek i okolic tworzą wspólnie z Paniami z NIK plastyczną mapę wsi w formie kolażu. Stowarzyszenie realizuje swoje działania pozyskując środki w formie dotacji z budżetu Gminy Gietrzwałd, od sponsorów, składek i dużym nakładem pracy własnej członków. Działalność Stowarzyszenia jest też ściśle i nierozerwalnie związana z działalnością Rady Sołectwa Naterki.

Jednym z głównych celów całej społeczności Naterek, w tym Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia, było doprowadzenie do powstania we wsi świetlicy wiejskiej. Udało się to w 2010 roku kiedy to Lokalny samorząd przejął od PKP zniszczony budynek kolejowy na cele świetlicowe. Mieszkańcy własnymi środkami i pracą doprowadzili obiekt do stanu względnej użyteczności a następnie Rada Sołecka pozyskała skromną dotację ze środków samorządu województwa na remont, który umożliwił rozpoczęcie działalności świetlicowej. Wykonano przyłącza, odświeżono pomieszczenia, zamontowano ubikację, zlewozmywak, nowe drzwi, uporządkowano teren wokół budynku. Dalej jednak potrzebne były poważniejsze prace remontowe by dokończyć modernizację budynku i by świetlica w pełni spełniała swoją funkcję. Konieczny był kompleksowy remont dachu i zagospodarowanie poddasza jako powierzchni magazynowej ponieważ ten niewielki budynek jest jedynym zapleczem technicznym przy całej bogatej działalności Rady Sołeckiej i organizacji pozarządowych Naterek.

W ramach tej operacji został przeprowadzony remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Naterkach polegający na:

- wykonaniu elewacji (ocieplenie styropianem i tynkiem mineralnym),

- remoncie dachu krytego dachówką ceramiczną, montaż okna połaciowego,

- dociepleniu poddasza oraz wykonaniu schodów drabinowych,

- wykonaniu robót na zewnątrz budynku, tj. opaski wokół budynku z polbruku i cokoła, remont schodów.

Po zakończonych pracach wyremontowana świetlica została udostępniona mieszkańcom i służy do organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, małych wystaw, spotkań mieszkańców, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia.

Członkowie Rady Sołeckiej Naterek i Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Diament” dbają o porządek w budynku, wystrój i zapełniają go wydarzeniami kulturalnymi i integracyjnymi.

  • Partnerami byli:
  • Rada Sołectwa Naterki,
  • Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Diament,
  • Naterkowska Inicjatywa Kobiet,
  • Gminny Ośrodek Kultury,
  • Dariusz Dunajski,
  • Jan Kasprowicz.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5