PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

eternit Termin realizacji: 2013 rok

Źródło finansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość inwestycji: 124 294,65 PLN

Wartość dofinansowania: 105 650,42 PLN

 

opis zadania

Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie tych odpadów z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku.

Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 12.557,63m2 wyrobów azbestowych z 18 nieruchomości. W ramach programu mieszkańcy mogli składać wnioski do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i uzyskać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie azbestu.

Azbest usuwany był z takich miejscowości jak: Sząbruk, Gietrzwałd, Gronity, Woryty, Tomaryny, Biesal, Dłużki, Naterki. Przede wszystkim usuwano odpad niebezpieczny z budynków gospodarczych, mieszkalnych, letniskowych oraz tzw. luz zalegający na posesjach.

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

logo wfosigw olsztyn