PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

podpisanie umowy Gmina Gietrzwałd inwestuje w ekologiczne źródła energii. 8 października 2013 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wójt Mieczysław Ziółkowski podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu polegającego na kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w przedszkolu w Biesalu. Do inwestycji o wartości przeszło 219 tys.zł Unia Europejska dołożyła ponad 175 tysięcy zł. Dotychczas budynek był ogrzewany węglem. Przy okazji rozbudowy przedszkola w budynku została  zainstalowana m.in. pompa ciepła z zasobnikiem, buforem i sondami gruntowymi. Inwestycja została zakończona w sierpniu 2014 roku i 1 września nastąpiło uroczyste otwarcie nowego, ekologicznego przedszkola w Biesalu.

 

  program regjon ue frr

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy