PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

biesal mieszk socj 01 Termin realizacji: lata 2013 – 2014

Źródło finansowania:
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat.

Wartość inwestycji: 1 136 425,65 PLN
Wartość dofinansowania: 454 570,26 PLN

opis zadania

Gmina podjęła decyzję o adaptacji budynków biurowo-gospodarczych na mieszkania socjalne. Nieruchomość położona jest w Biesalu. W przebudowanych obiektach powstaje 14 lokali mieszkalnych (1 – 7 osobowych).

 

 

bank bgk logo