PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

budowlaniec Termin realizacji: lata 2013-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 357 078,32 PLN
Wartość dofinansowania: 134 892,00 PLN

opis zadania

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Gronity poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Olsztynie, co znacząco wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana dla kompleksu działek położonych przy ul. Olsztyńskiej w Gronitach.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

ue na rzecz obsz wiej log logo prow big