PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

szatnia stadion Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 206 642,07 PLN
Wartość dofinansowania: 134 113,00 PLN

opis zadania

Stadion Leśny w Gietrzwałdzie w przeciągu ostatnich trzech lat powrócił do życia. W znacznej mierze dzięki powstałej Gminnej Radzie Sportu, która skupia aktywne osoby zainteresowane rozwojem Sportu w naszej gminie oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu Gietrzwałd-Unieszewo prowadzącemu rozgrywki ligowe. Poza rozgrywkami ligowymi na stadionie są organizowane mecze piłkarzy z grup młodzieżowych a także inne imprezy o charakterze sportowym jak np. „Gminne Igrzyska Wsi”, siatkarski turniej stulatków i szkolne rozgrywki sportowe. W okresie wakacyjnym organizowane też były Spotkania Warmińskie z kiermaszem, biesiadą, tańcami, pokazami, występami, w której bierze udział kilkuset mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Tu swój udział ma też Stowarzyszenie Gietrzwałd.

Słowem w Gietrzwałdzie jest pięknie położony stadion, chętnie wykorzystywany przez różne grupy, na którym jest boisko do piłki nożnej, do piłki siatkowej, są małe trybuny i bieżnia. Ale nie ma wymaganego i bardzo potrzebnego zaplecza sanitarno-szatniowego z toaletami. Aby sprostać potrzebom i rozwijającej się działalności podejmowanej przez GRS i GKS Gietrzwałd-Unieszewo na Stadionie Leśnym w Gietrzwałdzie niezbędne jest zbudowanie takiego zaplecza, które będzie funkcjonalne i podniesie standard organizacji imprez sportowych. Dla organizacji w Gietrzwałdzie meczy ligowych to wręcz warunek konieczny ponieważ PZPN stawia konkretne wymagania dla obiektów, gdzie mają odbywać się mecze A klasy. Obecne blaszaki ich oczywiście nie spełniają.

Stąd, jak tylko pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na budowę takiego zaplecza ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wniosek został złożony a po pozytywnej ocenie 7 kwietnia 2014 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie.

W zaprojektowanym zapleczu przewidziano dwie szatnie (chłopcy, dziewczęta osobno) z toaletami i prysznicami, pokoik dla sędziów lub trenera oraz magazynek i dwie toalety (dla kobiet i mężczyzn) z dostępem z zewnątrz dla uczestników impre i publiczności.

Wewnątrz obiektu zostaną umieszczone tablice edukacyjne, prezentujące poszczególne dyscypliny sportowe i ich historię a także informacja o historii Stadionu Leśnego w Gietrzwałdzie i sportów uprawianych w gminie Gietrzwałd. Tablice zostaną przygotowane przy konsultacji z członkami Gminnej Rady Sportu.

Jako innowacja w korytarzu zostanie też umieszczona skrzynka na listy mieszkańców dotyczące propozycji organizacji imprez sportowych na stadionie. To element włączenia społeczności lokalnej w życie sportowe gminy.

Gminę Gietrzwałd przy realizacji będą wpierali partnerzy tj. Gminna Rada Sportu, Gminny Klub Sportowy Gietrzwałd-Unieszewo, Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, „Gazeta Gietrzwałdzka”, zabart.com.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5