PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 

info

it modernizacja Termin realizacji: lata 2009-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 – „Turystyka”, Działanie 2.2 „Promocja województwa i jego oferty turystycznej”,
- Budżet Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

W IT w Gietrzwałdzie dofinansowano zakup wyposażenia i oznakowania Informacji Turystycznej w kwocie 21 386,27 zł przy całkowitej wartość zakupów 25 988,98 zł.

opis zadania

it gietrz modernizacja
Projekt został przygotowany przez Departament Turystyki w partnerstwie z 23 jednostkami z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w tym Gminą Gietrzwałd. W ramach projektu modernizowano lokale informacji turystycznych i ich dostosowanie do potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

Tworzone centra informacji turystycznej zostały oznakowane, umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy oraz komputerowy z oprogramowaniem. Jednym z ostatnich, aczkolwiek bardzo istotnym elementem projektu, jest opracowanie i wydanie na potrzeby pracy poszczególnych informacji turystycznych wydawnictw promujących atrakcje i zasoby turystyczne Warmii i Mazur oraz system m-guide do indywidualnego zwiedzania regionu. Całość projektu została oszacowana na kwotę 3 819 535 złotych.
W IT w Gietrzwałdzie dofinansowano zakup wyposażenia i oznakowania Informacji Turystycznej w kwocie 21 386,27 zł przy całkowitej wartość zakupów 25 988,98 zł.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

wizualizacja