PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.


info

azbest Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość inwestycji:
10 961,73 PLN
Wartość dofinansowania: 9 317,47 PLN

opis zadania

Opis zadnia:
Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie tych odpadów z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku.
W roku 2014r. zostało usunięte 1167m2/20,520 Mg azbestu z 8 nieruchomości w naszej gminie. W ramach programu mieszkańcy mogli składać wnioski do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i uzyskać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie azbestu.
Przede wszystkim usuwano odpad niebezpieczny z budynków gospodarczych, mieszkalnych, letniskowych oraz tzw. luz zalegający na posesjach.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.


logo wfosigw napis   logotyp-07