PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

wdk biesal Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 93 532,14 zł
Wartość dofinansowania: 53 817,00 zł


opis zadania

Opis zadnia:
W ramach zadania przeprowadzono remont budynku domu kultury w Biesalu, który obejmował prace w sali głównej, wiatrołapie, sali małej, starej kuchni, nowej kuchni i toalecie.
Na sali głównej prace obejmowały remont: posadzki, sceny, schodów przy scenie, otworu drzwiowego, murku przy scenie, ścian i sufitu. Zamontowano osłony grzejnikowe. Zlikwidowano prowizoryczną instalację sceny z wymianą skrzynki oraz udrożniono wentylację.
Prace w wiatrołapie polegały na położeniu okładziny podłogowej z płytek antypoślizgowych, zamontowaniu listew przyściennych, wymianie okien oraz odświeżeniu ścian.
W sali małej zerwano posadzkę i cokolik, wykuto kraty okienne, wymieniono okna, zamontowano nowe drzwi, odświeżono ściany, położono nową posadzkę i listwy przyścienne.
W starej kuchni zagruntowano ściany, położono gładzie gipsowe i dwukrotnie pomalowano ściany.
W nowej kuchni zagruntowano ściany, położono gładzie gipsowe i dwukrotnie pomalowano ściany oraz doprowadzono wodę i kanalizację sanitarną.
W toalecie wymieniono drzwi na nowe.
Informacja o dofinansowaniu (czy i jakie oznaczenia):
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zdjęcia

wdk biesal w trakcie   wdk biesal   wdk biesal1
w trakcie prac   po   po

 


  logotyp biesal