PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

0800h7761 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 37 420,65 zł
Wartość dofinansowania: 24 338,00 zł

opis zadania

Opis zadnia:
W ramach zadania przeprowadzono remont w trzech świetlicach wiejskich w: Tomarynach, Pęglitach i Rapatach.
W Tomarynach zakres prac obejmował:
- prace remontowe na sali głównej polegające na wymianie podłogi, okien i drzwi na nowe;
- prace remontowe w łazience polegające na wymianie podłogi na nową, montażu baterii, umywali i ustępu oraz odświeżeniu i pomalowaniu ścian;
- odmalowanie ścian w korytarzu.
W Pęglitach zakres prac obejmował:
- remont podłogi i ułożenie paneli podłogowych;
- renowację istniejących drzwi;
- rozbiórkę nieczynnego pieca kaflowego;
- dokończenie prac remontowych w łazience;
- zamontowanie kloszy oświetlenia głównego.
W Rapatach zakres prac obejmował:
- remont podłogi polegający na jej naprawie i ułożeniu paneli podłogowych;
- renowację istniejących drzwi;
- odrestaurowanie powłok malarskich części elewacji frontowej;
- wykonanie okładzin schodów wejścia głównego.
W ramach zadania zostały zakupione również trzy tablice informacyjne, na których będą znajdowały się prace plastyczne dzieci i młodzieży oraz pomiary pogodowe zbierane przez mieszkańców.
Informacja o dofinansowaniu (czy i jakie oznaczenia):
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


logotyp biesal