PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

przystanek Szabruk3 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 20 325,00 zł
Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł

opis zadania

Opis zadnia:
Sołectwo Sząbruk przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku. Od tego momentu mieszkańcy uczestniczyli w kilkunastu spotkaniach różnego rodzaju. Wszystkie dotyczyły Planu Odnowy Miejscowości i realizacji postanowień zapisanych w tym dokumencie. Dnia 30.10.2014r. podjęto Uchwałę Nr XLVIII/496/2014 Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Sząbruk.
Pierwszym realizowanym zadaniem była budowa wiaty przystankowej w pobliżu kościoła w Sząbruku. W zadanie zaangażowani byli mieszkańcy, którzy nieodpłatnie wykonali prace przygotowawczo-porządkowe. Zgodnie z założeniem mieszkańcy rozebrali schody wejściowe z betonu, podłoże z betonu żwirowego, istniejącą wiatę przystankową z konstrukcji betonowej, rozebrali balustrady z kształtowników stalowych, oczyścili teren z resztek budowlanych, wykonali ręczne plantowanie powierzchni gruntu, posieli trawę.
Wiata przystankowa powstała przy pomocy ekipy budowlanej (KAM-BUD Kamil Żochowski) ze względu na specyfikę inwestycji.
Wiata przystankowa ma wymiary: szerokość- ok. 233cm, długość- ok. 428cm, wysokość konstrukcji w najwyższym punkcie- 455cm nad poziomem terenu. Wokół wiaty ułożono plac z płyt chodnikowych betonowych oraz obrzeża betonowe. Konstrukcja wiaty jest murowano-drewniana na ściance oporowej ławie żelbetowej, pokryta dachówką z rynnami i rurami spustowymi.
Informacja o dofinansowaniu:
Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Konkurs dla sołectw zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”


  logotyp szabruk