PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

silownia Szabruk Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 13 196,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 300,00 zł

opis zadania

Opis zadnia:
Sołectwo Sząbruk przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku. Od tego momentu mieszkańcy uczestniczyli w kilkunastu spotkaniach różnego rodzaju. Wszystkie dotyczyły Planu Odnowy Miejscowości i realizacji postanowień zapisanych w tym dokumencie. Dnia 30.10.2014r. podjęto Uchwałę Nr XLVIII/496/2014 Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Sząbruk.
W budowę siłowni zaangażowani byli mieszkańcy, którzy nieodpłatnie wykonali prace przygotowawczo-porządkowe. Zgodnie z założeniem mieszkańcy oczyścili teren i przygotowali pod montaż elementów sportowych, wykosili teren z chwastów i jednorocznych samosiewów, uprzątnęli teren po pracach montażowych i uzupełnili ubytki w trawie.
Urządzenia sportowe zostały zamontowane przez profesjonalną firmę z Gromu - NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński. Urządzenia są z wysokogatunkowych materiałów.
W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane 2 urządzenia do ćwiczeń fitness: orbitrek i wyciąg górny oraz 2 podstawy do mocowania zestawów sportowych: pylony. Do zamontowanych podstaw będzie możliwość podłączenia jeszcze po jednym urządzeniu dodatkowo. W przyszłości będą dokupowane kolejne elementy.
Informacja o dofinansowaniu :
Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Konkurs dla sołectw zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

zdjęcia

silownia Szabruk

 

logotyp szabruk