PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

przystanek Unieszewo Termin realizacji: 2013 rok
Źródło finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 14 289,78zł
Wartość dofinansowania: 10 000,00zł

opis zadania

Opis zadnia:
Sołectwo Unieszewo przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2012 roku. Dnia 25.04.2013r. podjęto Uchwałę Nr XXXII/314/2013 Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Unieszewo.
W zadanie zaangażowani byli mieszkańcy, którzy nieodpłatnie wykonali prace przygotowawczo-porządkowe. Mieszkańcy oczyścili teren z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wykosili chwasty i jednoroczne samosiewy na terenie niezadrzewionym, ręczne plantowali powierzchnię gruntu rodzimego oraz humusowali skarpy z obsianiem przy grubości warstwy humusu.
Wiata powstała z wysokogatunkowych materiałów. Przy wiacie zamontowano kosz na śmieci.
Wiata przystankowa ma wymiary: szerokość 3 m, długość 1,5 m, maksymalna wysokość konstrukcji nad poziomem terenu to 3,3 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 4,5 m2. Wokół wiaty ułożony został plac z kostki betonowej o powierzchni ok. 16 m2.
Informacja o dofinansowaniu:
Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Konkurs dla sołectw zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

logotyp szabruk