PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

IMG 0688 Termin realizacji: 2014 rok


Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gminy Gietrzwałd

Wartość inwestycji: 1 112,93zł
Wartość dofinansowania: 890,34 zł

opis zadania

Opis zadnia:
W porozumieniu z Radą Sołecką w Unieszewie, która przeznaczyła środki finansowe na wkład własny zostały zorganizowane różnego rodzaju formy aktywności dla dzieci i młodzieży związane z tematyką ekologiczną. W ramach zadania zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne, rajd rowerowy do Nadleśnictwa Mitelki, wystawa ekologiczna oraz pogadanki na temat ochrony środowiska naturalnego. W ramach tych głównych tematów uczestnicy m.in. projektowali własne ekologiczne zwierzątko i wykonywać je różnymi metodami. Podczas rajdu rowerowego zorganizowano spotkanie z leśniczym Piotrem Korolem, podczas którego nagrywano odgłosy przyrody, tropiono i obserwowano zwierzęta. W ramach pogadanek podejmowane były tematy ekologiczne, związane z ochroną środowiska naturalnego. Wszystkie zajęcia, spotkania, konkursy zostały zorganizowane przez pracowników świetlicy wiejskiej w Unieszewie. W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy mieli także możliwość zagłębić się i poznać szerzej tematykę ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Najmłodsi poznali m.in. zwierzęta, które później wykonywali przy pomocy różnych technik. Głównym efektem końcowym była wystawa zwierzątek wykonana przez dzieci różnymi metodami. W ramach zadania zrealizowano 15 tematów i 2 konkursy (1. Mój ekologiczny zwierzak - technika orgiami, 2. Sowa mądra głowa - technika makramy) oraz wystawa wykonanych prac. Zadanie przyczyniło się do przykładania większej uwagi skupiającej się na ochronie środowiska.
Informacja o dofinansowaniu:
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Mikrogranty- Edycja IV

 

logo wfosigw z napisem

Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

i środki Gminy Gietrzwałd

Wartość inwestycji:  1 112,93zł

Wartość dofinansowania:  890,34 zł

Opis zadnia:

W porozumieniu z Radą Sołecką w Unieszewie, która przeznaczyła środki finansowe na wkład własny zostały zorganizowane różnego rodzaju formy aktywności dla dzieci i młodzieży związane z tematyką ekologiczną. W ramach zadania zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne, rajd rowerowy do Nadleśnictwa Mitelki, wystawa ekologiczna oraz pogadanki na temat ochrony środowiska naturalnego. W ramach tych głównych tematów uczestnicy m.in. projektowali własne ekologiczne zwierzątko i wykonywać je różnymi metodami. Podczas rajdu rowerowego zorganizowano spotkanie z leśniczym Piotrem Korolem, podczas którego nagrywano odgłosy przyrody, tropiono i obserwowano zwierzęta. W ramach pogadanek podejmowane były tematy ekologiczne, związane z ochroną środowiska naturalnego. Wszystkie zajęcia, spotkania, konkursy zostały zorganizowane przez pracowników świetlicy wiejskiej w Unieszewie. W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy mieli także możliwość zagłębić się i poznać szerzej tematykę ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Najmłodsi poznali m.in. zwierzęta, które później wykonywali przy pomocy różnych technik. Głównym efektem końcowym była wystawa zwierzątek wykonana przez dzieci różnymi metodami. W ramach zadania zrealizowano 15 tematów i 2 konkursy (1. Mój ekologiczny zwierzak - technika orgiami, 2. Sowa mądra głowa - technika makramy) oraz wystawa wykonanych prac. Zadanie przyczyniło się do przykładania większej uwagi skupiającej się na ochronie środowiska.

Informacja o dofinansowaniu:

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Mikrogranty- Edycja IV