PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

0800h7761 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: - Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 1 233,78 zł
Wartość dofinansowania: 987,02 zł

opis zadania

Opis zadnia:
W porozumieniu z Radą Sołecką w Biesalu, która przeznaczyła środki finansowe na wkład własny zostały zorganizowane różnego rodzaju formy aktywności związane z tematyką ekologiczną. W ramach zadania zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne, rajd rowerowy do leśniczówki, pogadanki na temat ochrony środowiska naturalnego oraz sprzątanie miejscowości i sadzenie drzewek. W ramach tych głównych tematów uczestnicy m.in. projektowali własne logo "Moje ulubione zwierzątko", malowali na koszulkach, wykonywali obrazy na szklanych pojemnikach i pudełkach metodą decupage, wspólnie sprzątali miejscowość i sadzili drzewka. Uczestnicy wykonywali wspólnie album i zwierzątka np. metodą makrama. Podczas rajdu rowerowego zorganizowane zostało spotkanie z leśniczym, podczas którego odbyła się pogadanka na temat „Jak chronić środowisko naturalne zwierząt” oraz uczestnicy oglądali film przyrodniczy. W ramach pogadanek podejmowane były tematy ekologiczne, związane z ochroną środowiska naturalnego, tropiono zwierzątka i obserwowano ptaki. Wszelkie zajęcia, spotkania, konkursy zostały zorganizowane przez pracowników Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu. W ramach zadania niezbędny był zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. W ramach zadania przeprowadzonych zostało 15 zajęć, 5 konkursów, rajd rowerowy i inne wyżej wymienione formy aktywności
Informacja o dofinansowaniu:
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Mikrogranty- Edycja IV

 

logo wfosigw z napisem