PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

1877h0003 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: budżet państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 1 542 561,61 zł
Wartość dofinansowania: 771 280,00 zł

opis zadania

Opis zadnia:
W ramach zadania wykonano następujące prace:
- przebudowano ulicę Golfową w Naterkach na odcinku o długości 2.033,75m polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej dla kategorii ruchu KR3,
- wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonano wjazdy z kostki betonowej brukowej,
- wykonano próg zwalniający, przejścia dla pieszych,
- ustawiono bariery ochronne przy przejściu dla pieszych oraz przy przepuście,
- wykonano przepusty,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonano pobocze w ramach robót wykończeniowych.
Wykonano także przebudowę sieci telekomunikacyjnej w ramach usunięcia kolizji, co stanowiło koszt niekwalifikowalny.
Partnerzy: Gmina Stawiguda
Informacja o dofinansowaniu: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój

zdjęcia

przed: golfowa przed


 

narod prog przeb drog