PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 

 

EFRR poziom polskie kolor

 

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu, wraz z modernizacją kotłowni polegająca na wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką o mocy 100kW spełniającą wymogi emisyjności zanieczyszczeń.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Wnioskodawcy poprzez realizację inwestycji polegającej na wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu w roku 2017.

Cele szczegółowe projektu:

-ograniczenie emisji pyłów, SO2 oraz NOx w Gminie Gietrzwałd dzięki wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu w roku 2017;

-zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii po roku 2017;

-wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w Gminie Gietrzwałd w roku 2017.

 

TERMIN REALIZACJI:

2017 r.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

198 071, 96 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

168 256, 62 zł