PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 -remont połaci dachu płaskiego pokrytego papą;

- remont kompleksowy sali głównej ze sceną;

- wydzielenie pomieszczenia socjalnego i nowej szatni;

- remont częściowy instalacji elektrycznej;

- remont i przeróbki instalacji wodno- kanalizacyjnej;

- wykonanie wentylacji mechanicznej sali głównej;

- przebudowę istniejącej kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe oraz centralnego ogrzewania.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU :

- Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Gietrzwałd poprzez podniesienie jakości usług świadczonych w zakresie kultury i turystyki przez Gminny Ośrodek                 Kultury w Gietrzwałdzie;

- podniesienie atrakcyjności i promocji turystycznej Gminy Gietrzwałd;

- wzrost dochodów mieszkańców z usług turystycznych;

- aktywizacja lokalnej społeczności.

 

TERMIN REALIZACJI:

2014- 2015 r.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

354 073, 31 zł

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

244 684, 80 zł

  EFRR poziom polskie kolor