PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 

Przedmiotem projektu ,,Wyposażenie i wzmocnienie służ ratowniczych w Gminie Gietrzwałd" jest zakup 1 szt. Samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem oraz 6 kompletów sprzętu wykorzystywanego przy akcjach ratowniczych. Zakupiony przez Gminę pojazd zostanie przekazany do użytkowania dla OSP w Gietrzwałdzie, a zakupiony sprzęt odpowiednio dla OSP w: Gietrzwałdzie, Sząbruku, Nagladach, Biesalu, Unieszewie i Worytach. Terenem oddziaływania projektu jest teren województwa warmińsko- mazurskiego, w których powyższe jednostki uczestniczą w zdarzeniach mających negatywny wpływ na środowisko regionu.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych – poprzez zakup przez wnioskodawcę 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby OSP w Gietrzwałdzie
(ul. Szkolna 7 11 – 036 Gietrzwałd) oraz sprzętu na potrzeby odpowiednio: OSP w: Gietrzwałdzie, Sząbruku (ul. Wiktora Steffena 1, 11 – 036 Gietrzwałd), Nagladach (ul. Wiejska 28, 11 – 036 Gietrzwałd), Biesalu (Biesal 15, 11 – 036 Gietrzwałd), Unieszewie (Unieszewo 49, 11 – 036 Gietrzwałd) i Worytach (Woryty 53a, 11 – 036 Gietrzwałd).

TERMIN REALIZACJI :

2017 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA :

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ INWESTYCJI :

800 000, 00

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA :

680 000, 00