PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

- wyrównali teren ;

- zamontowali stojak na rowery i ustawili tabliczkę informacyjną dotyczącą pola namiotowego.

W ramach zadania:

- została zakupiona tabliczka informacyjna dotycząca pola namiotowego;

- zakupiony został stojak rowerowy;

- został wypożyczony sprzęt, który rozplantował, zerwał darń i zrobił lekki nasyp, który odgrodził możliwość jeżdżenia samochodem po tym terenie;

- zakupione zostały elementy betonowe z elementami drewnianymi- ławki i kosze na śmieci;

- zakupione zostały słupki, siatka, taśma i geowłóknina na boisko do siatkówki.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- wzrost zaangażowania mieszkańców Unieszewa wsi poprzez ich aktywne włączenie w realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu miejsca wykorzystywanego do kąpieli;

- wzrost atrakcyjności turystycznej Unieszewa;

- poprawa jakości życia mieszkańców.

TERMIN REALIZACJI:

2015 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

26 225, 00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

10 000, 00 zł