PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 

Nowa droga zostanie wybudowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 37 903 900,13 zł, z czego wysokość dotacji wyniesie 29 749 999,99 zł.

 

Cała inwestycja będzie realizowane w 3 zadaniach na terenie gmin: Olsztyn, Jonkowo i Gietrzwałd.

 

Zadanie 1. Droga gminna nr 158017N od granic Miasta Olsztyna (ul. Perkoza) do skrzyżowania z DK16 (gm. Gietrzwałd)

 

Zadanie 2. Odcinek ul. Żurawiej od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania ul. Cyranki i Perkoza w Olsztynie.

 

Zadanie 3. Droga gminna nr 157016N od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 527 do ul. Gościnnej, ul.

Gościnna (gm. Jonkowo), ul. Kresowa, ul. Wołodyjowskiego (gm. Olsztyn).

 

Na terenie Gminy Gietrzwałd w ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana droga o szer. 6 m i nawierzchni asfaltowej, ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5 m wzdłuż całego odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, zatoka autobusowa z oświetleniem solarowym.

Wartość inwestycji części gm. Gietrzwałd to 1 446 995,40 zł w tym wysokość dofinansowania 1 229 946,09 zł.

 

 

Projekt ma na celu kompleksowe rozwiązanie problemu związanego z zapewnieniem w pełni funckjonalnego, jednorodnego dojazdu do sieci TEN-T z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

 

 

Termin realizacji: 2017-2018