PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

logotypy pasek efs

 

Z początkiem lutego 2017 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu i Stowarzyszenie ESWIP rozpoczęli realizację projektu „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Biesalu”, skierowanego do uczniów Szkoły Podstawowej w Biesalu. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Gminę Gietrzwałd i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku. W ramach projektu wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt (laptopy, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne i inne), oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne zostaną pracownie: matematyczna, przyrodnicza i informatyczna. Poczynając od drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 odbywa się wiele ciekawych i rozwijającyh dodatkowych zajęć dla uczniów.

 

Zajęcia warsztatowe "Oswajamy matematykę" oraz „Natura wokół nas” dla grup z klas 1-3 i 4-6 – to zajęcia dla uczniów, którzy maja trudności z przyswajaniem wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Będą to lekcje prowadzone aktywnymi, atrakcyjnymi dla dzieci metodami, takimi jak rozwiązywanie krzyżówek, zabawy, kalambury, quizy, gry, symulacje, projekty edukacyjne, zajęcia w terenie i inne.

 

Projekt edukacyjny „Oko na Biesal”, w którym ośmioro uczniów z klas 4-6 będzie uczyło się technik filmowych, fotograficznych i dziennikarskich, rozwijając przy okazji umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w życiu codziennym, ucząc się pracy zespołowej, przedsiębiorczości i dając pole swojej kreatywności. Odbędą oni cykl warsztatów z realizacji telewizyjnej, fotografii i dziennikarstwa oraz wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do jednej z redakcji telewizyjnych lub prasowych. Sami staną się dziennikarzami, prowadząc poświęcony życiu sołectwa Biesal serwis filmowy na kanale Youtube.

 

Uczniowie klas 4-6 będą mieli możliwość skorzystania z warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, takich jak komunikacja interpersonalna, inicjatywność, kreatywność, praca w zespole i przedsiębiorczość, czyli postaw pożądanych od nich w przyszłości na rynku pracy, a także zajęć warsztatowych „Aktywny obywatel”, kształtujących aktywne, kreatywne postawy i zachowania oraz świadomość obywatelską.

Uczniowie wszystkich klas będą mogli wziąć udział w zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu. Będą to prowadzone niekonwencjonalnymi metodami koła przyrodnicze i matematyczne. Uczestnicy zajęć pod okiem nauczyciela będą planować i przeprowadzać eksperymenty i doświadczenia, stawiać  pytania badawcze, poszukiwać na nie odpowiedzi, uzasadniać w oparciu o eksperyment własne stwierdzenia, stawiać hipotezy i sprawdzać ich prawdziwości. Zajęcia będą odbywać się zarówno w bogato wyposażonej pracowni, jak i w terenie, w naturalnych warunkach. Na część zajęć zapraszani będą eksperci i naukowcy z różnych dziedzin, np. ornitolog, ichtiolog, fizyk doświadczalny czy chemik. Uczestnicy tych zajęć wezmą udział w aż czterech wyjazdach edukacyjnych, np. do Centrum Experyment w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy planetarium, gdzie zwiedzać będą  interaktywne wystawy i wezmą udział w warsztatach naukowych i eksperymentach.

 

Również niezależnie od wieku uczniowie zyskają możliwość wzięcia udziału w zajęciach rozwijających umiejętności informatyczne. Czeka na nich projekt edukacyjny „Mała robotyka”, podczas którego z klocków i segmentów elektronicznych budować będą i programować roboty, oraz projekt edukacyjny „Era komputera”, w ramach którego uczniowie doskonalić się będą w obsłudze komputerów, tabletów, drukarek, kamer cyfrowych i innych nowoczesnych sprzętów. Nauczą się też w sposób bezpieczny korzystać z Internetu, poznają języki programowania, będą przygotowywać strony internetowe, może nawet obsługiwać trójwymiarowe drukarki.

 

Równolegle do zajęć dla dzieci, odbędą się kursy dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Biesalu, z następujących zagadnień:

  • - w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod badawczych w pracy z uczniem – metodą eksperymentu;
  • - obsługa i zastosowanie nowoczesnych multimediów w edukacji podnoszące kompetencje cyfrowe;
  • - rozwijanie umiejętności w zakresie pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych;
  • - motywowanie uczniów do działania.
     

Wartość projektu: 568 950,50 zł, w tym dofinansowanie UE: 521 884,90 zł

biesal plakat 2017 03