PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

W 2017 roku Gmina Gietrzwałd po raz kolejny wsparła mieszkańców w usuwaniu niebezpiecznego azbestu. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie umowy nr 00176/17/14052/OZ-LZ/D z dnia 31.05.2017r. gmina zrealizowała zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd”.

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd” polegało na:

- demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,

- transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

- unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 3459m2 (61,776Mg) wyrobów azbestowych z 25 nieruchomości. Suma całkowita metrów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi- 3106m2. Suma całkowita metrów odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi- 353m2. Masa całkowita odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi- 55,936Mg. Masa całkowita odpadów odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wynosi- 5,840Mg.

 

Azbest usuwany był z takich miejscowości jak: Siła, Gronity, Sząbruk, Unieszewo, Guzowy Piec, Biesal, Naglady, Woryty, Salminek, Tomaryny, Dłużki, Łajsy. Przede wszystkim usuwano odpad niebezpieczny z budynków mieszkalnych i gospodarczych (17) oraz tzw. luz zalegający na posesjach (9). Był taki przypadek, że z jednej nieruchomości usuwano azbest z budynku i zabierano luz.

 

Wartość zadania- 26715,31zł

Dofinansowanie- 22708,03zł

Wkład mieszkańców- 4007,28zł