PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

GRUPA DOCELOWĄ SĄ:

- 100% dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli:

60     dzieci w Gietrzwałdzie, 80 dzieci w Sząbruku, 44 dzieci w Biesalu.

- Nauczyciele i opiekunowie:

3 nauczycieli i 1 opiekun zatrudnionych w Gietrzwałdzie, 5 nauczycieli i 2 opiekunów zatrudnionych w Sząbruku, 3 nauczycieli zatrudnionych w Biesalu.

- Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli:

40 rodziców dzieci z przedszkola w Gietrzwałdzie, 60 rodziców dzieci z przedszkola w Sząbruku, 30 rodziców dzieci z przedszkola w Biesalu.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. I.SZKOLENIE WEWNĘTRZNE DLA KADRY

„KOMPETENCJE KLUCZOWE W TEORII I W PRAKTYCE” 48 H

 1. II. WARSZTATY DLA RODZICÓW

Cykl 12 godzin- ok. 6 spotkań

Do wyboru 3 z 4 tematów: Zabawy kreatywne, Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z emocjami,

Normy i zasady w życiu dziecka i ich rola w wychowaniu, Odpowiednie żywienie i aktywność fizyczna dziecka.

UWAGA: Zapewnimy w trakcie warsztatów opiekę nad dziećmi

Miejsce realizacji działań: przedszkole w Sząbruku, Biesalu i Gietrzwałdzie

 1. III.WSPARCIE DLA DZIECI

W PRZEDSZKOLU W GIETRZWAŁDZIE:

 • Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych
 • Obowiązkowo zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli:

Zajęcia artystyczno – kreatywne, Zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne, Warsztaty kulinarne

 • Doposażenie placówki: 2 komputery, 1 tablica interaktywna z projektorem, urządzenie wielofunkcyjne.

W PRZEDSZKOLU W BIESALU:

 • Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych
 • Obowiązkowo zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli: Zajęcia artystyczno – kreatywne, Zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne,

                Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI- projekt edukacyjny

 • Doposażenie placówki: komputer, zestaw głośników do komputera, projektor, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner), Magiczny dywan lub urządzenie pokrewne, pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia, zabawki na plac zabaw: piaskownica-stół wodny, wciągarka/waga do piasku, tablica do pisania kredą, huśtawka ważka lub sprężynowiec, tablica do gry w kółko i krzyżyk.

W PRZEDSZKOLU W SZĄBRUKU:

 • Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych
 • Obowiązkowo zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli: Zajęcia artystyczno – kreatywne, Zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne, Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, Zajęcia z języka angielskiego, Warsztaty kulinarne, Kreatywne konstrukcje, Poznaję świat, poznaję innych, poznaję siebie.
 • Doposażenie placówki: 3 komputery z zestawami głośników, 2 tablice interaktywne z projektorami, projektor i ekran elektryczny, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka), zabawki na plac zabaw: wciągarka/waga do piasku/ sita, huśtawka ważka (równoważnia) lub sprężynowiec, tablica do gry w kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia, pomoce dydaktyczne, zabawki na poszczególne zajęcia.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt trwa dwa lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020:

REKRUTACJA – wrzesień 2018 rok i 2019 rok

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW - październik 2018 – styczeń 2019 rok

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI – październik – czerwiec 2018/2019 i 2019/2020 rok

WARSZTATY DLA RODZICÓW - październik – czerwiec 2018/2019 i 2019/2020 rok

KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA (w przypadku nadmiaru zgłoszeń do przedszkola):

Dzieci: dzieci z niepełnosprawnścią-2 pkt, dzieci, które już kontynuują edukację przedszkolną-1 pkt.

Rodzice: brak świadomości rodzica nt. niewłaściwych zachowań dziecka (np. agresja, alienacja)- nauczyciel wypełni formularz oceniający zachowanie dziecka-1 pkt.

ROBOTYKA- zajęcia dlachętnych,wprzypadkunadmiaruzgłoszeńkryteriumpierwszeństwadladziecizzainteresowaniami tymizajęciami- na podstawie opiniinauczycieli.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 393 801,25 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 334 701,25 zł

WKŁAD WŁASNY: 59 100,00 zł

 

BIURO PROJEKTU: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11 – 036 Gietrzwałd

Telefon: 895241900 email: