PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

wfs

W 2018 roku korzystając z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie Gmina Gietrzwałd realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd”.

Wyroby i materiały zawierające azbest były usuwane a następnie utylizowane z prywatnych posesji z miejscowości w gminie Gietrzwałd: Sząbruk, Jadaminy, Biesal, Podlejki, Unieszewo, Łupstych, Woryty, Gronity, Śródka, Tomaryny i Barwiny. Materiał niebezpieczny był demontowany i usuwany z pokrycia dachowego budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zalegający luzem na posesjach.

Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto łącznie 3291 m2 (55,992 Mg) wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości, w tym:

  • masa całkowita odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 2114 m2 (35,962 Mg)
  • masa całkowita odpadów odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 1177 m2 (20,030 Mg)

Zadanie jest realizowane kompleksowo przez Wykonawcę z doświadczeniem, posiadającym odpowiednie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Finansowanie:

  1. Dofinansowanie z WFOŚiGW - 10 000,00zł
  2. Wkład własny - 13 931,54 zł
  3. Wartość całkowita- 23 931,55 zł