PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

wm

Zadanie pn. „Aktywnie po zdrowie”

Umowa nr OW-II.3031.74.3.2018 z dnia 19 lipca 2018r. w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem zadania poprzez zaangażowanie mieszkańców Biesala w realizację było stworzenie miejsca aktywności sportowych i integracji dla pokoleń. Realizacja zadania spowodowała wzrost atrakcyjności miejscowości.

W ramach zadania zamontowano następujące elementy:

  1. zostały zakupione, dostarczone i zamontowane trzy elementy siłowni zewnętrznej- wahadło, orbitrek, biegacz,
  2. wykonana została ekstremalna ścieżka sensoryczna,
  3. wykonana i zamontowana została tablica ziołowa z informacjami przygotowanymi przez mieszkańców.

Finansowanie:

  1. Dofinansowanie- 8 000,00zł
  2. Wkład własny- 2 955,00zł
  3. Wartość całkowita- 10 955,00zł