PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

senior logo

 

Utworzenie Klubu Senior+ w Biesalu

Porozumienie Nr PS-I.946.24.36.2019 o dofinansowaniu zadania w ramach programu Wieloletniego „Senior+”

Dzięki dofinansowaniu pomieszczenia Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, został wybudowany podjazd, nowa łazienka, salka do ćwiczeń, sala klubowa i sala spotkań. Oprócz prac remontowych zakupiono wyposażenie niezbędne do zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych oraz meble, wyposażenie kuchni, sprzęt AGD.

Finansowanie:

dofinansowanie-135920,00

wkład własny-33980

wartość inwestycji-169900