PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

 

Gmina otrzymała rekomendację na dofinansowanie projektu Utworzenie Klubu Seniora + w Sząbruku z programu krajowego Senior+.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowo-budowlane:

-adaptacja pomieszczenia na klub,

-adaptacja na pomieszczenie rehabilitacyjno-ruchowe,

-remont kuchni,

-adaptacja pomieszczenia na salę spotkań,

-remont i dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Klub będzie dostępny dla seniorów od stycznia 2021 roku!
Wartość projektu: 186 865,43 zł
Wartość dotacji: 149 461,00 zł