PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie oraz dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gietrzwałdzie. Głównym celem projektu był wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym gminy, poprzez budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych.

Wiąże się to bezpośrednio ze spadkiem kosztów energii elektrycznej w gimnazjum gminnym i gminnej oczyszczalni ścieków, a tym samym ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Wartość realizowanego zadania to 437098,95zł w tym dofinansowanie 302060,25zł.