PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

naglowek bezpieczny MOF

 

Dnia 19.09.2017r. została podpisana kolejna umowa w ramach projektu „Bezpieczny MOF”, tym razem na dostawę pojazdu rozpoznania, w ramach zadania: Zakup Mobilnego Centrum Kierowania. Dostawcą przedmiotu zamówienia będzie olsztyńska firma Auto Serwis Sikorski sp. jawna, która ma 100 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

 

Mobilne Centrum Kierowania umożliwi prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia. W ramach zadania zaplanowano zakup 2 pojazdów: rozpoznania oraz dowodzenia i łączności wyposażonego między innymi w drona oraz przyczepę. Pojazdy wykorzystywane będą do prowadzenia działań rozpoznawczych podczas trudnych i długotrwałych akcji (usuwanie skutków silnych wiatrów, akcji przeciwpowodziowych). Zadaniem pojazdu rozpoznania będzie stworzenie możliwości dokładnego rekonesansu obszaru oddziaływania zdarzenia i jego ewentualnego wpływu na środowisko oraz z poziomu pojazdu dowodzenia i łączności podejmowanie decyzji odnośnie skierowania właściwych służb w określone miejsce celem zminimalizowania negatywnych skutków zdarzenia.

 

W rezultacie Mobilne Centrum Kierowania stanowić będzie nowoczesny mobilny system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, stanowiący integralny element złożonego systemu o unikalnej funkcjonalności.

Ogłoszenie przetargu na dostawę drugiego pojazdu - dowodzenia i łączności, zaplanowano jeszcze w tym roku.

Inwestycja jest dofinansowana w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

 

red. Urząd Miasta w Olsztynie

 

spotka KOL logasy