PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

auto gietrzwald

W niedzielę 19 listopada czeka nas wyjątkowe wydarzenie – uroczystość poświęcenia i przekazania nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Gietrzwałdzie i OSP w Sząbruku. Wszystko odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

EFRR poziom polskie kolor

Oba samochody trafiły do gminy dzięki pozyskanym dotacjom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. O jedna dotację wystąpiła gmina Gietrzwałd z myślą o doposażeniu OSP w Gietrzwałdzie. W ramach projektu pod nazwą „Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd” został zakupiony specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA P360 z napędem uterenowionym 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem. Kupiono również urządzenia systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia (nawigacja satelitarna GPS) dla każdej gminnej OSP. Całkowita wartość projektu wyniosła 973 700 zł w tym 680 000 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Otrzymanie tej dotacji było sporym sukcesem ponieważ w całym województwie dotację dostało tylko 11 beneficjentów. Do gminy Gietrzwałd, jako jedynej w województwie, trafiły dwie z nich. Drugim wygranym beneficjentem była OSP z Sząbruka. Projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt” uzyskał wysoką ocenę między innymi dzięki zwiększonemu oddziaływaniu przez partnerstwo z gminą Olsztynek, która w ramach projektu zakupiła specjalistyczny sprzęt hydrauliczny dla OSP w Olsztynku. Całkowita wartość projektu ostatecznie wyniosła prawie milion - 999 247,70 zł, z czego 680 000 zł to dotacja z EFRR, 276 057,24 zł dofinansowanie gminy Gietrzwałd, 10 500 zł wkład gminy Olsztynek, 15 000 zł dofinansowanie z budżetu powiatu olsztyńskiego oraz pieniądze ze zbiórek i datków, w pozyskanie których zaangażowały się też władze gminy.

 

Oto program uroczystości:
10:45 – Zbiórka pocztów sztandarowych przed Bazyliką Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
11:00 – Uroczysta Msza Święta w Bazylice Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej Przemarsz na plac przed Domem Pielgrzyma w Gietrzwałdzie
12:00 – Ceremonia poświęcenia i przekazania samochodów

 

Na uroczystość zapraszają:

Jan Kasprowicz, Wójt Gminy Gietrzwałd
Tomasz Czerwiński, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie
Józef Greifenberg, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sząbruku